Sistem Sokongan Tumbuhan

Sistem Sokongan Tumbuhan

Sistem Sokongan Tumbuhan

Artikel Oleh miecaprio | Infomasi | 512 Hits | Kongsikan

Bagi tumbuhan pula terdapat lebih banyak struktur yang membantu untuk memberikan sokongan kepada tumbuhan tersebut. Untuk tumbuhan di darat, struktur seperti akar banir (buttress roots), akar sokong (prop roots), akar jangkang (stilt roots), akar mencengkam (clasping roots), akar aerial (aerial roots). Selain daripada akar, batang dan struktur tambahan lain pada tumbuhan juga boleh menyokong tumb Baca Penuh..
Sistem Sokongan Tumbuhan
Rated 5.0 By Google 512 Hits